Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα «deliveras.gr» αποτελεί ιδιοκτησία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ONLINE DELIVERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ONLINE DELIVERY A.E.», εφεξής χάριν συντομίας «η Εταιρεία» που εδρεύει στο Ν. Ηράκλειο Αττικής, Λ. Ηρακλείου 409. Μέσω της Ιστοσελίδας «deliveras.gr» η Εταιρεία δίνει τη δυνατότητα στους τρίτους πωλητές να πουλήσουν στους χρήστες προϊόντα, όπως θα ορίζεται κάθε φορά στην ιστοσελίδα. Συνεπώς, η Εταιρία ΔΕΝ αποκτά καθοιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του πωλητή, καθώς ενεργεί αποκλειστικά και μόνο ως τρίτος-διαμεσολαβητής στη διαδικασία προώθησης και πώλησης των προϊόντων τρίτων σε προκαθορισμένες τιμές, οι οποίες θα ισχύουν για συγκεκριμένο χρόνο όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω.

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους παρακάτω όρους χρήσης. Η περαιτέρω περιήγηση, πρόσβαση ή χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας, ή/και η χρήση των υπηρεσιών αυτής, ή/και η πραγματοποίηση συναλλαγής μέσω αυτής, συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω όρων.

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ

«Εταιρεία»: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ONLINE DELIVERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο “ONLINE DELIVERY A.E.»

«Ιστοσελίδα»: Η παρούσα ιστοσελίδα «www.deliveras.gr».

«Χρήστης»: Κάθε επισκέπτης της Ιστοσελίδας.

«Μέλος»: Κάθε Χρήστης ο οποίος εγγράφεται στην Ιστοσελίδα.

«Εγγραφή»: Η δημιουργία ενός λογαριασμού (προφίλ) στην Ιστοσελίδα με τη συμπλήρωση των σχετικών απαιτουμένων στοιχείων.

«Αγοραστής»: Κάθε Μέλος του deliveras.gr ο οποίος με την  μεσολάβηση της Εταιρείας διαμέσω της Ιστοσελίδας αγοράζει το προϊόν  του Πωλητή.

«Πωλητής»: Κάθε τρίτος Πωλητής προϊόντων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος, μέσω της  Ιστοσελίδας πωλεί το προϊόν στον Αγοραστή.

«Προϊόν: Το προϊόν του Πωλητή που αυτός διαθέτει σε ειδική τιμή, την οποία ο ίδιος έχει ορίσει για συγκεκριμένο χρόνο.

«Προσφορά»: Η προσφορά σε ειδική εκπτωτική τιμή προϊόντων κάθε τρίτου Πωλητή, για συγκεκριμένο χρόνο ή για συγκεκριμένη  ποσότητα όπως αναρτάται στην Ιστοσελίδα.

Β. ΓΕΝΙΚΑ

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της «ONLINE DELIVERY A.E.» σύμφωνα με το νόμο περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993). Απαγορεύεται η αντιγραφή, δημοσίευση, αναπαραγωγή των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα από οποιονδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ιδιοκτήτριας εταιρίας. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για κάθε χρήση (κάτω από οποιοδήποτε όνομα το οποίο αναγράφεται στην οθόνη και οποιουσδήποτε κωδικούς "password") και πρέπει πάντοτε να συμμορφώνεται με τις αναφορές του παρόντος κειμένου. Για την περιήγηση στο μεγαλύτερο μέρος της Ιστοσελίδας δεν απαιτείται εγγραφή, ωστόσο για τη συναλλαγή, απαιτείται η εγγραφή του Χρήστη ως Μέλους, δηλ. η δημιουργία ενός λογαριασμού (προφίλ) δηλώνοντας το ονοματεπώνυμό του, τον ταχυδρομικό κώδικα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και πιθανώς και κάποια άλλα προσωπικά στοιχεία. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει μια νέα εγγραφή ή να ακυρώσει έναν λογαριασμό οποτεδήποτε. Με την εγγραφή του το Μέλος αποκτά κωδικό πρόσβασης στον λογαριασμό του, ο απόρρητος χαρακτήρας του οποίου αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη του Μέλους. Η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει από τα Μέλη την επαλήθευση εγκυρότητας των λογαριασμών τους εάν θεωρεί ότι χρησιμοποιούν μη έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που κάποιος Χρήστης δημιουργήσει και χρησιμοποιήσει επιπλέον λογαριασμούς, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, της κατάργησης του λογαριασμού Χρήστη/Μέλους. Η πραγματοποίηση συναλλαγής μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνον σε ενήλικες, με δικαιοπρακτική ικανότητα, η οποία κρίνεται σύμφωνα με όσα ορίζει η ελληνική νομοθεσία, για αποκλειστικά μη εμπορική, προσωπική χρήση (ή για δώρα) και όχι για μεταπώληση ή για άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς, επιφυλασσομένης – σε αντίθετη περίπτωση - της Εταιρείας του δικαιώματος αποτροπής της συναλλαγής. Μέσω της ιστοσελίδας δύναται να παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να διοδεύονται μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών. Η εταιρεία μας δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, που διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Η εταιρεία μας παρέχει τη δυνατότητα διόδευσης μέσω των άνω ειδικών συνδέσμων με άλλους διαδικτυακούς τόπους αποκλειστικά και μόνο ως ευκολία στους χρήστες της ιστοσελίδας της, και η συμπερίληψη οποιουδήποτε ειδικού συνδέσμου δεν υπονοεί επικύρωση από την εταιρεία μας του τρίτου ή του διαδικτυακού τόπου του τρίτου. Η χρήση τέτοιων συνδέσεων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των διαδικτυακών τόπων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων. Η εταιρεία μας έχει την απόλυτη διακριτική ευχέρεια να διακόπτει τους ειδικούς συνδέσμους με οποιουσδήποτε άλλους διαδικτυακούς τόπους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο.

Γ. ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Η Εταιρεία μέσω της Ιστοσελίδας, μεσολαβεί ως τρίτος μεταξύ Πωλητών και Αγοραστών, προκειμένου οι τελευταίοι να αγοράσουν προϊόντα των Πωλητών σε προκαθορισμένες από τον πωλητή τιμές για συγκεκριμένο χρόνο ή ποσότητα. Η Εταιρεία δεν αποκτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του πωλητή. Η Εταιρεία συμμετέχει αποκλειστικά και μόνον ως τρίτος - μεσολαβητής. Οι παρόντες όροι δεν θίγουν τα εκ του νόμου κατοχυρωμένα δικαιώματα του Αγοραστή ως καταναλωτή. Κάθε Χρήστης της Ιστοσελίδας που ενδιαφέρεται για την εκάστοτε αγορά , θα πρέπει, αφού επιβεβαιώσει την αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, να εγγραφεί στην Ιστοσελίδα, όπως ειδικότερα του υποδεικνύεται από τα σχετικά εικονίδια, προκειμένου να γίνει Μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που παρέχει ο Χρήστης κατά την Εγγραφή του πρέπει να είναι ορθές, ειλικρινείς, ακριβείς και πλήρεις. Στην περίπτωση κατά την οποία κάποιο από τα στοιχεία που έδωσε ο Χρήστης κατά την Εγγραφή του αλλάξει, υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά τον λογαριασμό (προφίλ) του.Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει στα Μέλη μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με διαδικαστικό και διαφημιστικό περιεχόμενο ή με πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα του λογαριασμού τους και τις αγορές τους ή με ενημερώσεις σχετικά με την Ιστοσελίδα. Τυχόν προδιαγραφές των προϊόντων και οι πληροφορίες που αναφέρονται στην Προσφορά και αφορούν στα προσφερόμενα προϊόντα, γίνονται σύμφωνα με πληροφορίες και οδηγίες που έχει λάβει η Εταιρεία από τον Πωλητή. Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αναφορικά με τα πωλούμενα προϊόντα για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Αγοραστή είναι ο Πωλητής (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την ποιότητα, τις ιδιότητες, τα επιμέρους χαρακτηριστικά των προϊόντων, για τον τρόπο και χρόνο παράδοσης καθώς και για το αν συνοδεύονται με το σχετικό παραστατικό πώλησης).

Για παραγγελίες μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας και paypal, η τράπεζα του Χρήστη δεσμεύει το συνολικό ποσό της παραγγελίας. Εάν η παραγγελία στη συνέχεια ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, η τράπεζα του Χρήστη δεν θα μεταφέρει το ποσό της παραγγελίας στην Εταιρεία, αλλά θα επιστρέψει το ποσό πίσω στον λογαριασμό του Χρήστη. Αυτό μπορεί να πάρει από 1 έως 3 ημέρες (ανάλογα με την τράπεζα). Οι Χρήστες/Μέλη της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι η Εταιρεία και το κατάστημα που έγινε η παραγγελία δεν φέρουν ευθύνη για την καθυστέρηση στην απελευθέρωση των κεφαλαίων πίσω στο λογαριασμό τους. Η χρέωση της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας πραγματοποιείται εφόσον προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της. Ο Χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για τη σωστή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας και του paypal λογαριασμού. Σε κάθε περίπτωση αγοράς, ο Αγοραστής θα πρέπει να είναι και ο κάτοχος της κάρτας ή του paypal λογαριασμού που χρησιμοποιείται για την εκάστοτε συναλλαγή.

Δ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η εταιρεία δεν υποβάλλει σε έλεγχο και δεν φέρει καμία ευθύνη για τα καταστήματα που είναι καταχωρημένα στην παρούσα ιστοσελίδα. Η τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με την εστίαση είναι αποκλειστική ευθύνη των καταστημάτων και η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για αυτό.
Η εταιρεία προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι πάντοτε ακριβείς και επίκαιρες. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται βάσει της καλόπιστης πεποίθησης της εταιρείας ότι είναι ακριβείς και δεν παρέχονται βάσει ρητής ή σιωπηρής δέσμευσης για την ακρίβειά τους. Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων Χρηστών/Μελών ή τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση της Ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την Εταιρεία πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρεία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των Μελών/Αγοραστών για την ποιότητα των προϊόντων που παρέχονται από τους Πωλητές ή από ζημιές που τυχόν προκύψουν κατά την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών και επιλογών της Ιστοσελίδας, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας, π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις κ.λ.π., παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή/και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η Εταιρεία αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή/και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τα όποια τηλεφωνικά έξοδα, έξοδα τηλεπικοινωνιών ή άλλα έξοδα μπορεί να προκύψουν ή για οποιαδήποτε ζημία στον εξοπλισμό του Χρήστη τυχόν προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας Παρά το ότι σκοπός της Εταιρείας είναι να καταστήσει την Ιστοσελίδα προσβάσιμη για 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, η Ιστοσελίδα μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανά πάσα χρονική στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, τη συντήρηση ρουτίνας. Επίσης η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές «servers» μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση των Χρηστών, παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Η Εταιρία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη συνεχή και κατάλληλη συντήρηση του λογισμικού της που θα εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδας. Ο Χρήστης ωστόσο αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η λειτουργία της Ιστοσελίδας μπορεί να επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες (όπως ενδεικτικά, το μεγάλο αριθμό προσώπων που προσπαθούν να κάνουν χρήση, τη μη διαθεσιμότητα των servers κλπ.), από τεχνικά προβλήματα ή για λόγους ανωτέρας βίας. Ο Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν διακοπή λειτουργίας ή για τη μη ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας ή του λειτουργικού της Εταιρείας ή οποιωνδήποτε τεχνικών προβλημάτων που μπορούν να προκύψουν και να επηρεάσουν τη σχέση του Χρήστη με την Εταιρία.

Ε. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού, της παρουσίασης της Ιστοσελίδας, των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, σχεδίων, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού, αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις Διεθνείς Συμβάσεις, με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική, διανομή, αναδιανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου της ιστοσελίδας άνευ προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω δικαιωμάτων. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην ιστοσελίδα δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων. Εξαιρούνται τα δικαιώματα των συμβεβλημένων Πωλητών. Τα λοιπά προϊόντα και οι εταιρικές επωνυμίες που αναφέρονται στη Δικτυακή τοποθεσία είναι τα εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

ΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ/ΜΕΛΟΥΣ

Οι Χρήστες/Μέλη της Ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτήν για δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στο Νόμο και τα χρηστά ήθη, ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν δικαιούται να μεταδώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με συμβατική απαγόρευση (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες. Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παραπάνω, ο Χρήστης/Μέλος έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τρίτους (ενδεικτικά μέσω e-mail, facebook, twitter κ.λπ.) για τις Προσφορές που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα. Ο Χρήστης/Μέλος αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Ιστοσελίδα/Εταιρεία από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιου είδους χρήση από τις ενδεικτικά στο παρόν αναφερόμενες, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αυτόματης διαγραφής του Χρήστη/Μέλους χωρίς προειδοποίηση, ενεργώντας στα πλαίσια του Νόμου. Ο Χρήστης/Μέλος ευθύνεται για τη διατήρηση της μυστικότητας του λογαριασμού του και για την κακόβουλη χρήση της χρεωστικής ή πιστωτικής του κάρτας από τρίτους.

Ζ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η ισχύς των όρων και προϋποθέσεων είναι ενιαία για όλα τα Μέλη/Χρήστες της Ιστοσελίδας χωρίς να είναι δυνατή η εξαίρεση κάποιου Μέλους/Χρήστη από την εφαρμογή τους, αλλά ούτε και η τροποποίησή τους ώστε να εξυπηρετηθούν συμφέροντα Μέλους/Χρήστη ή μερίδας Μελών/Χρηστών. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης αυτών οποτεδήποτε, με άμεση έναρξη ισχύος αυτών από την ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα. Η τυχόν συνεχιζόμενη περιήγηση, πρόσβαση ή χρήση της Ιστοσελίδας, ή/και η χρήση των υπηρεσιών αυτής, ή/και η πραγματοποίηση συναλλαγής μέσω αυτής, θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των τροποποιήσεων και των νέων όρων και προϋποθέσεων, για το λόγο αυτό συστήνεται στους Χρήστες/Μέλη να διαβάζουν τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα προς σχετική τους ενημέρωση.

Η. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

H ONLINE DELIVERY A.E. (στο εξής χάριν συντομίας «ONLINE DELIVERY», «εμείς», «δική μας», «η Εταιρεία») σας ευχαριστεί για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα και για το ενδιαφέρον σας σχετικά με την εταιρεία μας και τις προσφορές που σας παρέχει. Θεωρούμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ιδιαίτερα σημαντική και θέλουμε να αισθάνεστε όμορφα όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Παρακάτω σας ενημερώνουμε για τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και πώς χρησιμοποιούμε εμείς τα δεδομένα αυτά. Όσον αφορά τους υπερσυνδέσμους (hyperlinks) που τυχόν περιλαμβάνει, εφόσον αυτοί παρέχονται από τρίτους, δεν εφαρμόζεται η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά τυγχάνει εφαρμογής η εκάστοτε πολιτικής προστασίας κάθε ιστότοπου. Με την αποδοχή της παρούσας πολιτικής προστασίας, συμφωνείτε με την συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία σύμφωνα με το Ν. 4624/2019 και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ - GDPR) και τους εξής όρους χρήσης: Παρακαλούμε αφιερώστε τον απαιτούμενο χρόνο και διαβάστε με προσοχή την παρούσα πολιτική προστασίας.

Θ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας που μόνος ή από κοινού με άλλους καθορίζει τους στόχους, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι:

ONLINE DELIVERY A.E.
Λ. Ηρακλείου 409, Νέο Ηράκλειο
Τ.Κ. 14122, Αττική
Τηλ. +30 211 31 10 700
Email: [email protected]

Ι. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που ενδέχεται να ανακύψει στο μέλλον, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Επικοινωνία

Για κάθε απορία ή διευκρίνιση οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο [email protected]

Tελευταία Τροποποίηση των Όρων Χρήσης: 7 Ιανουαρίου 2020