Fix Beer

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία «DELIVERAS Α.Ε.» δεσμεύεται στην προστασία του απορρήτου σας, χρησιμοποιώντας μόνον πληροφορίες κατόπιν νόμιμης συλλογής τους σύμφωνα με το Ν.2742/1997 και το Ν.3471/2006. Η χρήση από εσάς της Ιστοσελίδας υπόκειται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, καθώς και στους Όρους Χρήσης. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το deliveras.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατόπιν ενημέρωσης των Επισκεπτών/Χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος Επισκέπτης/Χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του deliveras.gr.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει το deliveras.gr είναι τα ακόλουθα:

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα deliveras.gr χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούν προσωπικά δεδομένα (e-mail) μόνο αν κάποιος επιθυμεί να γίνει Mέλος, να προχωρήσει σε παραγγελία προϊόντων ή εάν επιλέξει να λαμβάνει ενημερωτικό e-mail.

Ο Eπισκέπτης/Xρήστης, αφού υποβάλλει τα στοιχεία του πρέπει να επιλέξει στη συνέχεια ένα όνομα (username/e-mail) και έναν κωδικό πρόσβασης (password). Μέσω του λογαριασμού αυτού μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών του deliveras.gr.

Πλέον αυτών, ζητούνται και τα απαραίτητα στοιχεία τόσο για τη νομιμότητα της συναλλαγής και την έκδοση των νόμιμων παραστατικών καθώς και τη διασφάλιση των συναλλασσόμενων. Είναι ακόμη πιθανό να ζητηθούν στοιχεία που αφορούν τον Eπισκέπτη/Xρήστη (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ) ώστε να ενημερώνεται για υπηρεσίες που πιθανόν τον ενδιαφέρουν αν το επιθυμεί. Σε καμία περίπτωση δεν αποστέλλονται ενημερωτικά μηνύματα για υπηρεσίες αν ο Xρήστης δεν επιλέξει τη συγκεκριμένη υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων. Τέλος είναι δυνατόν να συλλέγονται πληροφορίες για στατιστικούς λόγους οι οποίες είναι αποσυνδεδεμένες από τα προσωπικά στοιχεία του Xρήστη/Mέλους, επεξεργασία σύμφωνη με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δηλώνει ο Χρήστης/Μέλος οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και τη νομιμότητα της σχετικής συναλλαγής και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Η εταιρεία δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση ενοικίαση ή κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών παρά μόνο μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών εφόσον έχει την ρητή συγκατάθεσή τους ή εφόσον η διοχέτευση γίνεται για την υλοποίηση των παραγγελιών των χρηστών.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο deliveras.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την «Εταιρεία» αλλά και από τον εκάστοτε «Πωλητή», τις υπηρεσίες του οποίου, το Μέλος έχει επιλέξει με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης (π.χ. έκδοση εξοφλητικής απόδειξης από Έμπορο).

H «DELIVERAS Α.Ε.» δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών". Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες τα οποία και φέρουν ακέραια την σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Το deliveras.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Χρήστη-Μέλους για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του. Τα στοιχεία αυτά διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης.

Ο κάτοχος λογαριασμού (Μέλος) είναι απολύτως υπεύθυνος για κάθε χρήση και διατήρηση της μυστικότητας και ασφάλειας του κωδικού του και οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως στο deliveras.gr οποιαδήποτε χρήση του λογαριασμού του από τρίτο χωρίς εξουσιοδότηση καθώς και οποιαδήποτε άλλη περίπτωση παραβίασης του ηλεκτρονικού του λογαριασμού. Το deliveras.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει αυτόματα τον Eπισκέπτη/Xρήστη από τη χρήση της Iστοσελίδας και των υπηρεσιών της σε περίπτωση παραβίασης των όρων του παρόντος.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Η «Εταιρία» μπορεί να αξιοποιεί - επεξεργάζεται τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τις συναλλαγές των μελών προκειμένου να καταγράφει τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του συναλλασσόμενου και να προβαίνει σε νέες προσφορές, εκτός αν ο χρήστης/ μέλος των υπηρεσιών αυτών ζητήσει να μη γίνονται τέτοιου είδους προσφορές.Τα στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα των μελών ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται cookies για την αναγνώριση του χρήστη-μέλους ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη-μέλους και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη-μέλους όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης /χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.Ο χρήστης-μέλος μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.Επισκέπτες /χρήστες του deliveras.gr που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους η Εταιρία διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες.

Για κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει από την ερμηνεία την εμφάνιση και τη χρήση εν γένει αυτής της ιστοσελίδας, αρμόδια αποκλειστικά είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.