Κυρ. Γιώργης - Βιομηχανική Περιοχή

3ο χμ Λεωφ. Κορωπίου Βάρης, Βιομηχανική Περιοχή
Πέμπτη 10:00-17:00
Χρόνος
30'
Ελάχιστη
5€

Ορεκτικά

Σαλάτες

Τεμάχια

Τυλιχτά

Μερίδες

Αναψυκτικά

Μπύρες | Ποτά